Oedipus Rex

 

Up ]

down 

 

Het ging niet goed met Thebe de vloek van de goden rustte op die Griekse stad. En hethuwelijk van koning Laios met Jokaste bleef kinderloos. Toen de koning het beroemde orakelvan Delfi raadpleegde, ontving hij tot drie keer toe deze boodschap: als de koning eenzoon krijgt, zal die zijn vader doden.
Iedereen in Griekenland wist dat je de raad van het orakel au sérieux moest nemen. OokLaios wist dat. Maar zijn verlangen naar kinderen was zo groot, dat hij de boodschap naastzich legde.
Een jaar later werd zijn zoon Oidipus geboren. Uit schrik voor de vloek van de goden,besloten Laios en Jokaste de boreling in het gebergte te vondeling te leggen. Ze belastteneen harder met die sombere taak, een man die het gebergte als zijn broekzak kende.
Maar de herder werd ontroerd door het hartverscheurend gehuil van de kleine Oidipus.Daarom liet hij het kindje achter bij een vriend van hem, ook een herder. In Thebe melddehij dat Oidipus door hongerige wolven verscheurd was. Beter zo, zei Laios, dan eenvadermoordenaar in de familie. De jaren verliepen. Oidipus groeide op tot een flinkeknaap.
De herder bracht hem naar het paleis van een naburige koning die kinderloos was. Daar vielOidipus zo in de smaak, dat hij als kind aangenomen werd. Hij kende een gelukkige jeugd enalles wees erop dat hij later zijn pleegvader als koning zou opvolgen.
Tijdens een feestmaal in het paleis ontstond een dronkemansruzie. Oidipus probeerde detwee kemphanen uit elkaar te houden.
Hou je handen thuis, snauwde één van de vechters hem toe. Wie ben jij eigenlijk?
Een ondergeschoven kind. Je kent je eigen vader niet eens.
Daarmee werd op brutale wijze een punt gezet achter het geluk van Oidipus. Hij ging uitlegvragen aan zijn pleegouders. Die hielden zo van hem, dat ze hem niet kwijt wilden spelenen verzwegen de waarheid. Op een nacht trok Oidipus er in alle stilte vandoor. Alleen hetorakel van Delfi kon het geheim van zijn ouders oplossen. Het antwoord van de priesteresbrandde als gesmolten lood in zijn ziel: 'Uw toekomst, Oidipus, is vreselijk : gij zult uwvader doden en uw moeder huwen. Rampen zullen over uw kinderen komen."
Oidipus was radeloos. Om de voorspelling van het orakel te ontlopen, trok hij de bergenin, zo ver mogelijk verwijderd van de plaats waar zijn ouders - of waren het zijnpleegouders ? - woonden. Op een smalle, kronkelende weg ontmoette hij een reiswagen diebijna de hele breedte in beslag nam. De reizigers waren op weg 'het naar orakel van Delfi.-Uit de weg, snoeshaan, riep de voerman. Anders rij in je omver. -Geen stap ga ik opzij,zei Oidipus. Dit is ook mijn weg.
Er ontstond een gevecht. Oidipus was sterk als een beer. Met zijn wandelstok sloeg hij debrutale voerman dood, maar ongewild ook een oudere man die in de koets zat. Die man was dekoning van Thebe, de echte vader van Oidipus.
De jonge prins zette zijn tocht verder en bereikte de stad Thebe. Daar heerste groteopwinding. Een gevleugeld monster, de sfinks, terroriseerde de stad. Tot overmaat van rampbleek de koning op weg naar Delfi door een onbekende vermoord. Wie het raadsel van desfinks kon oplossen, zou de nieuwe koning worden.
Oidipus waagde zijn kans. Het raadsel luidde: "Wat loopt 's morgens op vier, 'smiddags op twee en 's avonds op drie poten.
-De mens, zei Oidipus. Als kind kruipt hij op handen en voeten, als volwassene loopt hijrechtop en als grijsaard heeft hij een stok nodig.
Zo werd Oidipus de nieuwe koning van Thebe. Het gebruik wilde, dat hij de weduwe van dekoning huwde. Daarmee was de gruwelijke voorspelling van het orakel in vervullinggegaan...
Oidipus regeerde vele jaren als een wijze koning. Over Thebe heersten vrede en voorspoed.
Toen veel later de gruwelijke waarheid aan het licht kwam, pleegde Jokaste zelfmoord enOidipus legde zichzelf een vreselijke straf op hij benam zich het licht van zijn ogen enverliet, wankeldend als een blinde, zijn geliefde stad Thebe...

 
top

Carpe translationem

Daedalus en Icarus ] [ Oedipus Rex ] Romulus en Remus ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plùk een vertaling