Triomfbogen

 

Up ]

down

 

TRIOMFBOGEN: getuigenissen van Rome's glorieBoog van Titus

Triomfbogen zijn een Romeinse creatie. Aanvankelijk werden zeopgetrokken aan de grens van een stad. Sedert de 2de eeuw v. Chr. dienden ze als eerbetoonaan een persoon of een bepaalde gebeurtenis. In de 18de en meer nog in de 19de eeuw werdenin vele steden naar Romeins voorbeeld herdenkingbogen opgetrokken (Brandenburger Poort teBerlijn, Arc de Triomphe te Parijs, jubelpark te Brussel).
Kenmerkend zijn:

De boog van Titus In Rome herinnert aan de overwinning op de joden in 70 v. Chr. Zuilen metconipositiekapitelen onder een hoofdgestel met attiek en vierspan (quadrigua). In dezwikken: reliŽfs van het krijgsgebeuren; in de doorgang: van de 'blijde intrede'in Rome,de joodse kandelaar. Deze boog is de meest geÔmiteerde van alle.

Boog van Constantijn

De triomfboog van Septimius Severus in 203 opgericht door zijn zonen Caracalia en Gretater herinnering aan zijn overwinning op de Partlien, de Arabieren en de volken inMesopotaniiŽ. De militaire tochten van de keizer en de onderwerping van de volken zijn inde reliŽfs links en rechts boven de zijbogen schitterend uitgebeeld. Toen Caracalla zijnbroer had vermoord, wiste hij zijn naam uit de Inscriptie.

Boog van Septimius Severus

 

De triomfboog van Constantijn te Rome herdenkt de eindoverwinning vanConstanrijn op Maxentius in 312 n. Chr. en geeft liet begin aan van Rome als christelijkestaat. De reliŽfs zijn ten dele van de boog van Traianus afkomstig.

 

 

 top

Carpe translationem

Ara Pacis ] Cursus Honorum ] Datering ] Forum Romanum ] Griezelen ] Huwelijk ] Het Romeinse leger ] Het Griekse leger ] Leiders van Rome ] Naamgeving ] Politieke organisatie ] Spreekwoorden ] Thermen ] Tijd ] Tijdlijn ] Toneel in Rome ] [ Triomfbogen ]

Plýk een vertaling