Tijdlijn

 

Up ]

down 

 

750 700 650 600 550 500 450

 

753 stichting van Rome door Romulus 642-616 AncusMarcius is koning 509 verdrijving van de laatste koning

753-715 Romulus is koning 616-578 TarquiniusPriscus is koning 510 oprichting van de republiek

715-673 Numa Pompilius is koning 578-535 Servus Tullius is koning. Publicatie van detwaalf tafelen 450 673-642 Tullus Hostilius 535-509Tarquinius Superbus is koning

 

450 400 350 300 250 200 150

 

447 Door het volk worden twee quaestoren benoemd 312 Aanleg van de Aqua Appia, Romes eerste aquaduct, en de Via Appia, de eerste belangrijke weg

443 Benoeming van censoren

312 Zonen van de vrijgelatenen toegelaten tot de Senaat

445 Plebejers mogen met patriciŽrs trouwen

421 De Samnieten veroveren Capua 298-290 Derde Samnitische Oorlog

406-396 Oorlog tegen Veji 287 Besluiten van het Consilium Plebis volledig rechtsgeldigverklaard

399 inval van de Kelten in ItaliŽ 282-272 Oorlog tegen Pyrrhus 225 Gallische inval inItaliŽ

387 Rome wordt geplunderd door de Senonen 272 Tarente wordt Romeins. Rome sluit bondgenootschappen met de

380 Rome wordt herbouwd (Muur van Servius) Samnieten, Lucani en de Brutii. Aanleg vanaquaduct Anio Vetus

366 benoeming van de eerste plebejische praetoren en consuls 223 Rome bezet Gallia Cisalpina

343-341 Eerste Samnitische Oorlog 221 Moord op Hasdrubal. Hannibaal zet de tocht verder

340 Latijnse Oorlog en ontbinding van de Latijnse Bond

338-264 verovering van ItaliŽ 247 Hamilcar Barcas wordt Carthaags opperbevelhebber

327-304 Tweede Samnitische Oorlog op SiciliŽ

269 Eerste zilveren munt geslagen in Rome

264 Eerste gladiatorengevecht in Rome

264-241 Eerste Punische Oorlog

260 Slag bij Mylae 219 Hannibal belegert en verovert Saguntum

256-255 Regulus’ expeditie naar Afrika loopt uit op een fiasco

238 Carthago staat SiciliŽ,SardiniŽ,Corsica af aan Rome

237 Hamilcar Barcas steekt over naar Spanje

232 landhervormingen leiden lange tijd tot politieke rust

229 dood van Hamilcar. Z’n schoonzoon Hasdrubal

breidt het Barcidische territorium in Spanje uit

227 stichting van Carthago Nova

226 Rome en Hasdrubal sluiten Ebro-verdrag

218-201 Tweede Punische Oorlogen

218 Hannibal over de Alpen, Romeinen in Spanje

218 Senatoren mogen geen handel drijven

217 Slag bij het Meer van Trasimene

217 Q.Fabius Maximus Cunctator is dictator

216 nederlaag bij Cannae

215 Rome verklaart Philippus van MacedoniŽ

de oorlog

211 Hannibal rukt op naar Rome

211-206 Scipio verslaat Hannibal in Spanje

202 Scipio verslaat Hannibal bij Zama

201 vredesverdrag tussen Rome en Carthago

Macedonische Oorlog 200-197

Rome voltooit verovering van Cisalpijns GalliŽ 191

Antiochus III van SyriŽ verslagen bij Magnesia 190

MacedoniŽ definitief ten onder na de slag bij Pydna 167
Directe belastingen voor Romeinse burgers afgeschaft 167

 

150 100 50 0 50 100 150

 

149-146 Derde Punische Oorlog 49 begin van de burgeroorlog. Caesar steekt de Ribicon over. Pompejus vlucht naar Griekenland

146 Scipio Aemilianus verwoest Carthago 70 beleg en verwoesting van Jeruzalem

146 ook Korinthe wordt verwoest 48 Pompejus wordt te Pharsalus door Caesar verslagen en in Egypte vermoord. Caesar wordt dictator

133 Tiberius SemproniusGracchus wordt volkstribuun: akkerwetten 80 Inwijding van hetColosseum

132 moord op Tiberius Gracchus 48-47 Alexandrijnse Oorlog. Caesarbevestigt Cleopatra als koningin van Egypte

129 Rome erft Pergamon van Attalos III. Pergamon wordt de provincie ‘Asia’105-106 Trajanus verovert Dacia

123 eerste volkstribunaat van C. Sempronius Gracchus: vernieuwing van de akkerwetgeving. Juridische wetgeving ten gunste van de ridders

122 tweede volkstribunaat van C. Gracchus 113 Bouw van de Zuil van Trajanus

121 moord op C. Gracchus 47 Caesar doet afstand van dedictatuur en wordt consul. Muiterij bij het Xde en XIIde legioen

121 Gallia Narbonensis wordt een provincie 114-116 Verovering van Armenia

113 Kimbren en Teutonen vallen ItaliŽ binnen en Mesopotamia

111-105 Oorlog tegen Iugurtha 46 Caesar verslaat aanhangers van Pompejus te Thapsus en wordt 10 jaar dictator. Cato, zelfmoord

107 eerste consulaat van Marius. Begin van de legerhervormingen (Marius wordt in104,103 en 102 opnieuw gekozen tot consul)

104 triomf van Marius. Iugurtha terechtgesteld.

104-101 Slavenoorlog op SiciliŽ 45 Pompejus’ zonen worden door Caesar bij Munda (Spanje verslagen). Dictator voor het leven.

102 Marius verslaat Teutonen en Ambronen

101 Marius verslaat de Kimbren 44 Caesar wordt vermoord dooreen samenzwering o.l.v. C. Longinius en Iunius Brutus

100 6de consulaat van Marius

100 Caesar wordt geboren

100 Tribunaat van L. Apuleius Saturnius

95-91 Mithridates VII Eupator van Pontos breidt zijn rijk uit

92 Sulla stadhouder in SiciliŽ

91 volkstribunaat van M. Livius Drusus

91-88 Oorlog met bondgenoten

88 Sulla consul. Mars naar Rome. Macht van de senaat wordt weer hersteld. Marius vlucht naar Afrika. Sulla in AziŽ

88 begin van de burgeroorlog

88-84 Eerste Oorlog met Mithridates

87 Cinna consul. 87-84 Cinna’s dictatoriale macht. Marius weer in Rome.

86 Marius sterft tijdens zijn 7de consulaat. Sulla neemt Athene in enplundert Delphi.

84 Cinna wordt vermoord

83 Sulla terug in ItaliŽ. Opmars naar Rome

83 rechtshervormingen van Sulla

83-81 Tweede Oorlog met Mithridates

82 Sulla verslaat de aanhangers van Marius

82-79 Dictatuur van Sulla. Macht van de senaat wordt hersteld, die van hetvolkstribunaat beperkt

80-72 Oorlog tegen Sertorius in Spanje

78 dood van Sulla 43 Tweede triumviraat: Octavianus, Antonius en Lepidus

74-64 Derde Oorlog tegen Mithridates

73-71 Slavenoorlog o.l.v. Spartacus. Geslagen door praetor M. Lucinius Crassus. 6000 slaven langs Via Appia gekruisigd

70 Pompejus en Crassus beiden consul. Sulla’s veranderingen worden tenietgedaan.Herstel van het

volkstribunaat

67 Pompejus zuivert Mare nostrum van piraten

66 Pompejus wordt bevelhebber in het oosten

66-63 Pompejus verjaagt Mithridates

63 M. Tullius Cicero consul. Samenzwering vanCatilina

62 Catilina sneuvelt. Pompejus in ItaliŽ. Caesar wordtpraetor

60 Eerste triumviraat: Pompejus, Caesar, Crassus

59 Caesar wordt consul: agrarische en kolonisatie-wetgeving

58-50 Caesar stadhouder van GalliŽ, Gallische oorlog (detailszie: De Bello Gallico)

58 verbanning van Cicero

55 Crassus en Pompejus consul. Verdeling van de provincies: Pompejus Spanje, Crassus SyriŽ en Caesar GalliŽ

53 Slag bij Carrhae (SyriŽ). Crassus sneuvelt tegen de Parthen

52 Pompejus, consul sine collega

31 Octavianus verslaat Antonius bij Actium

30 Rome annexeert Egypte

29-19 Verovering van Spanje voltooid

27 Octavianus krijgt titel Augustus

27 Met het herstel van de republiek begint het Romeinse keizerrijk

(27-150: zie de leiders van Rome)

 

150 200 250 300 350 400 450

 

150-476 Het Romeinse Keizerrijk ŗ keizers zie vorige bladzijden

164-166 bouw van ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius

167 Barbaren vallen noordelijke en oostelijke provincies van het rijk binnen

217 Voltooiing van de thermen van Caracalla

222 begin Sassanidische dynastie in PerziŽ

249 zege op Goten in ThraciŽ verlicht tijdelijk de druk op het Oost-Romeinse Rijk

253 oorlogen tegen Germaanse indringers

259 Keizer Valerianus gevangengenomen door de Perzen

270 Oostelijk Dacia afgestaan aan de Goten

270 Rome opnieuw ommuurd door Aurelianus

315 bouw van Boog van Constantijn

395 definitieve opsplitising in W- en O Romeinse Rij

410 Rome geplunderd doorVisigoten

455 Rome geplunderd door Vandalen

476 Romulus Augustulus, de laatste West-Romeinse keizer, afgezet

 
 top

Carpe translationem

Ara Pacis ] Cursus Honorum ] Datering ] Forum Romanum ] Griezelen ] Huwelijk ] Het Romeinse leger ] Het Griekse leger ] Leiders van Rome ] Naamgeving ] Politieke organisatie ] Spreekwoorden ] Thermen ] Tijd ] [ Tijdlijn ] Toneel in Rome ] Triomfbogen ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plýk een vertaling