Naamgeving

 

Up ]

down

 

In de vroegste tijden hadden de Romeinen slechtséén naam. Daarbij voegde men de naam van de vader. Dat gebruik vindt men bij veelvolkeren. Denk bijv. aan de Engelse familienaam Johnson (son = zoon) of aan de Deense naam Andersen (sen = zoon) of aan de Schotse naam Mac Adam (mac = zoon). Ook in Nederlandsefamilienamen vindt men daar sporen van terug zo bijv. komt Jansen of Janseune van Janszoon.

Al gauw bleek dat onvoldoende te zijn en kreeg elke vrije Romein drienamen: een voornaam (praenomen). een familienaam (nomen) en een bijnaam(cognomen).

De keuze van de voornamen was erg beperkt. En een aantal ervan zijn dan nograngtelwoorden. Dat zou erop kunnen wijzen dat de Romeinen in het begin nogal: zakelijkwaren en hun kinderen nummerden. Men kan trouwens ook nu een vader of moeder wel eershoren zeggen: 'Onze derde is op kamp' of: Onze tweede is ziek'. hier volgen de voornaamsteRomeinse voornamen, met de afkorting die er gewoonlijk voor wordt gebruikt:

 

Aulus (A.)

Appius (Ap.)

Gaiuss (G.)

Decimus (D.)

Lucius (L.)

Marcus (M.)

Publius (P.)

Quintus (Q.)

Sérvius (Ser.)

Sextus (Sex.)

Tiberius (Ti.)

Titus (T.)

Beroemde familienamen in Rome waren onder meer: Antonius, Caecilius, Claudius,Cornélius, Fabius, Flávius, Julius, Pompeius. Vele daarvan zijn moderne voornamengeworden.

Als we naar de bijnamen kijken die ze elkaar gaven, komen we tot devaststelling dat de Romeinen geboren spotters waren. We vinden immers bijnamen als: Cicero (wrat), Brutus (plomp), Plautus (flapoor), Calvus (kaal), Mácer (mager), Tubero(knol), Crassus (dik), Strábo (scheel), Béstia (beest), Cápito (kop), Náso (neus) enveel andere.

Vrouwen hadden geen drie, maar hoogstens twee namen: de familienaam,bv. Cornèlia, en een bijnaam, bijv. Domna (= dómina, meesteres), slaven hadden er steedsmaar één. Werden ze door hun meester vrijgelaten, dan voegden ze veelal bij die naam defamilienaam van hun meester. Zo heette de persoonlijke arts van de beroemde Filosoof enstaatsman Lucius Annaéus Sèneca als slaaf Statius, en na zijn vrijlating StátiusAnnaéus. Ofwel nam hij praenomeni en nomen over van zijn vroegere meester,met als cognòmen zijn eigen naam.

 
top

Carpe translationem

Ara Pacis ] Cursus Honorum ] Datering ] Forum Romanum ] Griezelen ] Huwelijk ] Het Romeinse leger ] Het Griekse leger ] Leiders van Rome ] [ Naamgeving ] Politieke organisatie ] Spreekwoorden ] Thermen ] Tijd ] Tijdlijn ] Toneel in Rome ] Triomfbogen ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plùk een vertaling