Vergilius

 

Up ]

down

 

 

Vergilius is geboren in het dorpje Andes, nabij het Noord-Italiaanse Mántua, de 15oktober 70 v. C. Zijn ouders waren wel niet rijk, maar konden hem toch laten studeren,eerst in het dichtbij gelegen Cremona, vervolgens een korte tijd in Milaan en nadat hij 15geworden was, te Rome. Daar genoot hij de normale retorenopleiding, de Romeinse vorm vanhoger onderwijs, die welsprekendheid, literatuur, rechten en wat encyclopedischewetenschap omvatte. Later ging hij nog in de leer bij Siro, een filosoof uit de school vanEpicurus.

Zijn studietijd is nog niet af als de burgeroorlog uitbreekt. Het daarmee verbondengeweld schrikt zijn vriendelijke natuur af van de politiek. Ook de rechtbank spreekt hemniet aan: hij heeft maar één keer gepleit. Maar hij verwerft spoedig faam als dichter.Nog voor 40 wordt hij geïntroduceerd bij Octavianus' minister van cultuur, Maecénas, diehem een buitengoed schenkt in de omgeving van Napels. Daar brengt hij nu meestal zijndagen door.

In 43 ontstaan de Bucolica (zijn vroegere gedichten zijn minder belangrijk). Als ze in39 verschijnen, begint hij aan een groter werk, de Georgica, dat hij in 29 aan Augustus(toen nog Octavianus) voorleest. Daarna zet hij een nog grootser werk op het getouw, eenepos ter ere van de mythische stamvader van Rome, Aeneas, en tevens van de nieuwe reddervan Rome, Augustus.

In 19 is het epos zo goed als klaar. Hij wil het nu nog een laatste keerop de leest zetten. De inspiratie daarvoor gaat hij zoeken in Griekenland en Klein-Azië.Maar in Athene aangekomen, wordt hij ziek. Hij keert terug naar Italië en sterft bij zijnaankomst te Brindisi, in Calabrië, op 21 september 19. Op zijn graf, in de buurt vanNapels gelegen, prijkte dit door hemzelf nog gemaakte grafschrift:

Mántua mé genuit, Calabri rapuére, tenét nunc

Párthenopé; cecini páscua, rura, ducés

Mantua heeft me voortgebracht, Calabri heeft me weggeroofd, Parthenope(Napels)
houdt mij nu; Ik heb de herders, de landbouwers en de leiders bezongen.

De tijd tussen 50 en 30 v. C. is voor het Romeinse imperium een der belangrijkste enmeest bewogen tijden van zijn geschiedenis geweest. Juist in die periode leeft Vergiliusin de hoofdstad, dus in het hart van dat imperium. Bovendien onderhoudt hij al vanaf 40 v.C. nauwe betrekkingen met Octavianus, de latere Augustus, en diens kring. Het spreektvanzelf dat zijn werk daarvan het stempel zal dragen. Zo zijn bijv. de Georgica zeker ookeen bijdrage tot de door Octavianus beoogde wederopbouw en morele herleving. De princepswilde dat Rome weer aanknoopte met zijn verleden, en daarin was de landbouw een van devitale krachten geweest. In de Aeneis klinkt voortdurend de lof door van de Oudromeinsevirtus, en tevens van de princeps, aan wiens slagen of falen het lot van Romeonverbrekelijk verbonden was.

Literair gezien is Vergilius de erfgenaam geweest van de Grieken:

 
 

top


Carpe translationem

Alexander De Grote ] Caesar ] Caligula ] Catullus ] Herodotos ] Iuvenalis ] Martialis ] Plinius ] Sulla ] [ Vergilius ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plùk een vertaling