Martialis

 

Up ]

down

 

Leven

Marcus Valerius Martialis was een Romeins dichter, de eerste die zich volledig wijddeaan het dichten van epigrammen. Hij is geboren in het noorden van Spanje, in Bilbilis op 1maart 40. In 64 kwam hij vanuit Spanje naar Rome waar hij een grote reputatie en velevoorrechten verwierf. Hij slaagde er wel niet in als advocaat successen te boeken enleefde dan ook voortdurend in armoede. Als cliënt van aanzienlijke landgenoten verkreeghij toch enige inkomsten en hij wijdde zich daarop aan de poëzie. Zijn voorkeur ging uitnaar het schrijven van kleine gedichten, die hij in allerlei kringen voordroeg. Martialishad de kunst in zich om amusant, raak en geestig de kleine voorvalletjes uit eenmensenleven te tekenen. De dichtvorm van het puntige epigram, waarbij de pointe tot hetlaatst toe bewaard blijft, beheerste hij volkomen. Alles wat er in de grootstad voorviel,behoorde tot zijn domein. Hij beschreef typen in de stad, kunstwerken, bijzonderegebeurtenissen, voorstellingen in het circus en in het amfitheater. Persoonlijk werd hijin het algemeen vormden het doelwit van zijn epigrammen. Wel heeft hij zich vrij veelobscene grappen gepermitteerd en ook in de vleierij van de Domitianus ging hij de perkente buiten. In 98 keerde hij naar Spanje terug en kreeg hij van Plinius een beetjereisgeld. Een gefortuneerde bewonderaarster schonk hem een landgoed in de nabijheid vanzijn geboorteplaats, zodat hij van materiële zorgen bevrijd was. Maar de sfeer die hemtot dichten kon inspireren ontbrak er en enkele jaren later in 102 stierf hij.

Werk

Martialis heeft in totaal 12 boeken vol epigrammen geschreven die allestezamen 1172 gedichten bevatten met in totaal 9000 verzen. De eerste boeken dateren uit86, terwijl in de periode tussen 87 en 96 het derde tot elfde boek het licht zagen. Hettwaalfde boek werd pas in Spanje afgerond. Naast deze epigrammen heeft hij ook nog deXenia (‘Gastgeschenken’) geschreven dat begeleidende verzen bijSaturnaliëngeschenken bevat, de Apophoreta (‘Geschenken om mee naar huis tenemen’), bestaande uit 80-85 dergelijke verzen voor cadeaus die men gewoonlijk bijmaaltijden gaf. Verder heeft hij het Liber Spectaculorum (‘Boek van deschouwspelen’) geschreven dat geheel gewijd is aan gedichten op gevarieerdevoorstellingen die bij de inwijding van het Theatrum Flavium of Colosseum door keizerTitus werden gegeven.

 

top


Carpe translationem

Alexander De Grote ] Caesar ] Caligula ] Catullus ] Herodotos ] Iuvenalis ] [ Martialis ] Plinius ] Sulla ] Vergilius ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plůk een vertaling