Catullus

 

Up ]

down

 

Caius Valerius Catullus

Zie ook: Carmina

Over Catullus' leven is weinig met zekerheid bekend, zo staan zijn geboorte- ensterfdatum helemaal niet vast. Meestal vermeldt men 87 - 54, maar mogelijk zijn dejaren"77 - 47 te verkiezen. Geboren te Verona behoorde hij blijkbaar tot een gegoedefamilie. Hij kwam al op jeugdige leeftijd naar Rome, maar keerde regelmatig terug naarzijn geboortestreek waar hij een villa bezat te Sirmio (nu Sirmione) aan het Gardameer. TeRome bewoog hij zich in de voornaamste kringen en raakte hij mateloos verliefd op Lesbia,volgens Apuleius een pseudoniem voor Clodia, zuster van P. Clodius Pulcher, aartsvijandvan Cicero. Deze verhouding, d tragedie uit Catullus' jonge leven, schijnt geduurd tehebben van 61 tot 55. In 57/56 vinden we Catullus, samen met zijn vriend Cinna, in decohors praetoria van C. Memmius in Bithynia, waar Catullus een bezoek brengt aan het grafvan zijn broer.

Catullus' werk is ons overgeleverd in n bundel die bestaat uit 116 volledigegedichten. Deze zijn niet chronologisch of thematisch geordend, wel volgens principes vanmetriek en lengte. We onderscheiden drie delen :

  • Een aantal korte gedichten (1 - 60) , geschreven in gevarieerde metra, vooral de Phalaceus, die Catullus zelf 'HENDECASYLLABUS' noemt (-u (of u-) -uu -u -u -) en de choliambus of 'HINKIAMBE, zo genoemd omdat de jambische trimeter op het einde a.h.w. hinkend neervalt (- u-/ - u-/ u- -).
  • Dan een aantal langere gedichten (61 - 68): twee bruiloftsliederen, een Attisgedicht, en het klein-epos over de bruiloft van Thetis en Peleus, deze eerste vier niet in elegische metra, de vier volgende wl in elegische maten.
  • De kortere gedichten (69 - 116) tenslotte zijn alle in elegische disticha gesteld, waardoor ze (op grond van hun vorm) ook wel met de benaming EPIGRAMMEN worden aangeduid.

Catullus' werk is in zekere mate autobiografisch, maar als eerste chte lyricus kanhij ook de meest afstotelijke vulgariteiten verwoorden en bijzonder grof zijn. Dit dientgezien als een bewijs dat de dichter tributair is aan de samenleving waarin en waarvoorhij schrijft. Zijn voornaamste eigenschappen zijn de perfecte bouw van zijn gedichten, demuzikaliteit van het vers en de nieuwheid van zijn vocabularium, kortom, de kracht van zijn verwoording.

 

Met dank aan de heer Chris van de Weerd voor deze bijdrage! Kijk ook eens op zijn website, Magistro Ivvante Vinces

top


Carpe translationem

Alexander De Grote ] [ Caesar ] Caligula ] [ Catullus ] Herodotos ] [ Iuvenalis ] [ Martialis ] [ Plinius ] Sulla ] [ Vergilius ]

2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plk een vertaling