Caligula

 

Up ]

down

 

Caligula, de gestoorde keizer

'Vlam van ons, schattebout!' riepen honderden Romeinen in alle vurigheid, toen op die ene dag in 37 na Christus hun zo geliefde Caligula voorbijreed op weg van Misenum naarRome. Ze waren door het dolle heen. Een zoon van Germanicus beklom de keizerstroon na dedood van die zuurpruim Tiberius! 'Lieveling, knuffelding!'

Caligula de Lelijke

Echt knap was de jonge keizer niet. Hij was smal en een beetje raar gebouwd, kaal, hadeen harig lijf en holle ogen onder een breed voorhoofd. Zijn nek was veel te dun. Hij hadvaak nachtmerries, sliep slecht en was bang bij eik onweer, maar, zo vertelt ons deRomeinse schrijver Suetonius, hij kon uitstekenddansen en zingen en eigenlijk was hij... gek! Al in zijn jonge jaren was Gaius, ofCaligula, zoals de Romeinen hem noemden, verlekkerd op het bijwonen van martelingen enterechtstellingen. Vandaar de uitlating van keizer Tiberius, die meende dat hij eengifslang als opvolger had gekozen.

Caligula de Goddelijke

Caligula was ervan overtuigd dat hij een god was en wenste ook zo behandeld te worden.Voor de Oosterlingen was dat in die tijd niet zo vreemd, voor de Romeinen wel. Soms liepCaligula gekleed als Jupiter, dan weer als Venus, de godin van de liefde. Hij liet dehoofden van godenbeelden door het zijne vervangen en praatte met de oppergod Jupiter. Somslegde hij zijn oor tegen de marmeren mond van Jupiter en lachte ziekelijk om iets watJupiter zei, of schreeuwde als een gek. Bij volle maan nodigde hij de Maangodin uit hetbed met hem te delen. Volgens de keizer ging het te goed met zijn rijk. Hij vreesde datzijn regeringstijd snel vergeten ging worden. Daarom bad hij tot de goden voorhongersnood, pest, grote branden of alles verwoestende aardbevingen.

Caligula de Bloeddorstige

Caligula was wreed. Hij vergiftigde af en toe eens een familielid en op een keer dwonghij zijn schoonvader Marcus Silanus zijn eigen keel over te snijden met een scheermes. Suetonius verhaalt hoe de keizer tijdens een dinerbegon te lachen. De aanliggende consuls vroegen hem of ze zijn binnenpretje mochten delen.'Natuurlijk,' antwoordde Caligula. 'ik lach bij de gedachte. dat ik maar ťťn kik moetgeven om jullie keel te laten oversnijden!'
De keizer hield van shows en van spelen in het theater, het circus en het amfitheater.Toen hij het vlees dat de beenhouwers verkochten om de wilde dieren te voeren, te duurvond, liet hij gevangenen fijnmalen en als hapje serveren. Zijn wreedheden kenden geengrenzen. Toeschouwers die kritiek hadden, liet hij halveren.

Caligula de Wrede

Op het heetst van de dag liet Caligula de zonneschermen boven het amfitheater
weghalen en verbood de toeschouwers de arena te verlaten. Hij vermaakte zich met het latenoptreden van stokoude gladiatoren die het tegen oude leeuwen moesten opnemen.
Toen de komiek Mnester een opvoering gaf, stoorde een Romeins ridder de voorstelling.Terstond gaf Caligula de man de opdracht naar Afrika te vertrekken met een brief voor dekoning van MauritaniŽ. Toen de ridder in MauritaniŽ aankwam, bleek de brief een idioteboodschap te bevatten.
Toen Aponius Saturninus tijdens een keizerlijke veiling in slaap was gevallen envoortdurend met zijn hoofd knikte, moest de veilingmeester dat knikken in opdracht van Caligula als opbieden beschouwen. Toen Aponius ontwaakte, had hij dertien gladiatorengekocht tegen het enorme bedrag van 90.000 goudstukken.

Caligula de Dode

Caligula was homoseksueel en had een heel intieme relatie met zijn drie zussen. Ookzijn favoriete renpaard Incitatus genoot veel belangstelling. Voor elke race diende zijnlievelingsdier te kunnen rusten. Vandaar dat soldaten de buurt terroriseerden en vaniedereen absolute stilte eisten. De bewondering van Caligula voor zijn paard was zo grootdat hij er zelfs aan dacht het dier tot consul te benoemen. Door Caligula's grilligegekheden werden nadenkende Romeinen zich bewust van het gevaar dat ze geregeerd werdendoor een machthebber die niet door de burgers was verkozen. Als het volk zijn leiders nietmocht kiezen, kon het zijn leiders ook niet afzetten.

Caligula werd vermoord op 24 januari 41 na Christus, net na de middag. Drie jaar, tienmaanden en acht dagen had de lieveling, de schattebout, het knuffelding geregeerd. En datwaren drie jaar, tien maanden en acht dagen te veel.

 

top


Carpe translationem

Alexander De Grote ] Caesar ] [ Caligula ] Catullus ] [ Herodotos ] Iuvenalis ] Martialis ] Plinius ] [ Sulla ] Vergilius ]

© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plýk een vertaling