Alexander De Grote

 

Up ]

down

 

Alexander de Grote (358-323) was de zoon van Philippus van MacedoniŽ (383-336), die na de slag bij Daeronea (338) heel Griekenland onder zich verenigde. In die veldslag liet Alexander zich al opmerken aan het hoofd van de ruiterij. (Vandaar het verhaal van Alexander en Bucephalus).

De leraar van Alexander was de beroemde filosoof Aristoteles (384-322). Hij onderweesAlexander in de periode tussen 343 en 335. De vader van Aristoteles was een ThraciŽr,Nicomachus, lijfarts van de Macedonische koning Amintas II, de vader van Philippus II.ThraciŽ ligt ten noorden van Griekenland en reikte van MŠcedoniŽ tot aan de Zwarte Zee.Aristoteles' zoon heette ook Nicomachus.

Alexander zal de droom van Philippus uitvoeren en het oude Griekse verlangen van eengrondige strafexpeditie naar PerziŽ vorm geven. Hierdoor ontstaat een wereldrijk, waarinhet Grieks de belangrijkste taal is en waarin de cultuur van Griekenland wereldwijdverspreid wordt. Het Grieks dat men in heel de bewoonde wereld of (oikoumenŤ) spreekt,wordt het koine-Grieks genoemd.
Enkele deeltjes van het Oude Testament en bijna heel het Nieuwe Testament werden in dietaal geschreven.

In 334 brengt Alexander zijn troepen over de Hellespontus, dit is de zee-engte tussende EgeÔsche Zee en de Zee van Marmara. die zelf in verbinding staat met de Zwarte Zee(Pontus Euxinus). Hellespont betekent letterlijk de zee van Helle. (Figuur uit een oudeGriekse sage, aan de oorsprong van het "gulden vlies").

Alexander verovert Asia. Asia was wat wij nu Klein-AziŽ noemen. Het westen van ditgebied was bezaaid met Griekse kuststeden. Aan de Granicusrivier (Klein-AziŽ) versloeg A.in 334 het leger van de verenigde satrapen van Klein-AziŽ. Een satraap stond aan hethoofd van Klein-AziŽ een gebied van het Perzische rijk, als een soort onderkoning.

Na de westkust van Asia veroverd te hebben, trekt Alexander Phrygia binnen op weg naarde hoofdstad Gordium.
Het oude orakel van Gordium luidde

Totius orbis terrarum

dominus fiet.

qui nodum hunesolverit.

(Wie deze knoop losmaakt zal leider worden van heel de aarde)

Vervolgens trok Alexander naar Cilicia, met als hoofdstad Tarsus, bij de Cydnus-rivier. De apostel Paulus was van Tarsus afkomstig en bezat het Romeinsburgerrecht.

In 337 verslaat Alexander nogmaals de Perzen bij de Issus-rivier in Cilicia bij degrens met SyriŽ. Darius III slaat op de vlucht.

Daarna verovert hij Tyrus, Sidon (Fenicische steden). Palestina, en Egypte. Hier wordt de stad AlexandriŽ gesticht. Weldra een bolwerk van hellenistische cultuur.

Darius III wordt een tweede maal verslagen te Gaugamela in de vlakte van Arbela in 331.Nu wordt hij afgezet en bijna alle satrapen geven zich over aan Alexander. Darius wordtdoor een PerziŽr vermoord in 330.

Nu begint de periode van het Aziatisch Hellenisme. Vrijwel alle Perzische stedenerkennen Alexander de Grote als basileus  of groot-koning (= de oude erfelijkePerzische koningstitel.)

 

top


Carpe translationem

[ Alexander De Grote ] Caesar ] Caligula ] Catullus ] Herodotos ] Iuvenalis ] Martialis ] Plinius ] Sulla ] Vergilius ]
© 2005, 2006 www.klassiekevertalingen.nl

Plýk een vertaling